Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
a Akadémia controllingu
a Ekonomika manažéra
a Manažérske zručnosti
a IFRS / US GAAP
a Výklad zákonov
a Počítačové kurzy
a Jazykové kurzy
a Vnútrofiremné kurzy
a Všetky kurzy a semináre
Pre detailnejšie informácie kliknite na názov skupiny kurzov.
Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním
Lektori z praxe
 
Viac sa dozviete tu
 
Ekonómov
Účtovníkov
Controllerov
Manažérov
a Marketingových pracovníkov
a Asistentov
a Právnikov
a Predajcov
a Personalistov
Viac sa dozviete tu
 

 

  N O V I N K A :
11.6.2024 Profesionálny controlling
  N O V I N K A :
21.11.2024 Racionálny management a riešenie problémov výkonnosti
   
15.7.2024 Finančné plánovanie a projektové riadenie v Exceli
   
16.7.2024 Hotelový controlling
   
16.7.2024 Podnikateľský plán a hodnotenie ekonomickej efektívnosti a finančnej stability projektu
   
17.7.2024 Excel špeciál I - PowerPivot v Exceli a tvorba kontigenčných tabuliek
   
17.7.2024 Strategický controlling
   
18.7.2024 Projektový controlling a investičné plánovanie
   
19.7.2024 Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
   
22.7.2024 Ekonomika a finančné riadenie pre neekonómov
   
22.7.2024 Finančný controlling a finančné plánovanie v Exceli
   
23.7.2024 Finančné riadenie firmy
   
23.7.2024 Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
   
24.7.2024 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
24.7..2024 Finančný controlling a tvorba finančných pllánov
   
24.7.2024 Hotelový controlling a kalkulácie a cenotvorba
   
25.7.2024 Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľov a jeho využitie pri optimalizácií firmy
   
26.7.2024 Ekonomika a finančné riadenie pre neekonómov
   
26.7.2024 Ekonomické minimum pre manažérov v praxi
   
29.7.2024 Posúdenie úrovne bonity firmy s cieľom minimalizácie jej kreditného rizika
   
29.7.2024 Hodnotenie výkonnosti a personálny controlling s HR Scorecard
   
30.7.2024 Nákladový controlling a riadenie nákladov
   
31.7.2024 Ukazovatele výkonnosti, manažérsky reporting a interpretácia výsledkov
   
1.8.2024 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
2.8.2024 Tvorba systémov strategického riadenia Balanced Scorecard - KPI
   
5.8.2024 Nákladový controlling a rozpočty
   
6.8.2024 Finančný controlling a finančné plánovanie v Exceli
   
7.8.2024 Hodnotenie výkonnosti firmy a jej zamestnancov, hodnotiace systémy
   
8.8.2024 Ekonomika pre neekonómov, interpetácia výsledkov firmy, strediska
   
9.8.2024 Excel - grafy, makrá, dynamický controlling
   
12.8.2024 Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba (Nákladový controlling a riadenie nákladov)
   
13.8.2024 Excel špeciál pre controlling
   
14.8.2024 Mind map as one of the methods of managerial decision making and Balanced Scorecard
   
15.8.2024 Controlling po pandémii a ako na to do budúcnosti Controlling - Key Performance Indikators (KPI) - perspekívna budúcnosť
   
16.9.2024 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
19.8.2024 Posúdenie úrovne bonity firmy s cieľom minimalizácie jej kreditného rizika
   
20.8.2024 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
21.8.2024 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
16.8.2024 Moderné finančné plánovanie a riadenie - Interpretácia finančných výsledkov a tvorba efektívnosti finančných plánov
   
19.8.2024 Posúdenie úrovne bonity firmy s cieľom minimalizácie jej kreditného rizika
   
20.8.2024 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
21.8.2024 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
23.8.2024 Ekonomika a riadenie výkonnosti firmy
   
26.8.2024 Digitálny controlling pre 21. storočie
   
27.8.2024 Hodnotenie výkonnosti podniku, BSC a X-matrix v digitálnom controllingu
   
28.8.2024 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
29.9.2024 EIS - systém controllingu
   
10.9.2024 Controlling HR a personálny audit
   
11.9.2024 Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
13.9.2024 Investičný a finančný controlling a finančné plánovanie
   
16.9.2024 Controlling v praxi - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI
   
17.9.2024 Metodika tvorby a využívanie Balanced Scorecard - tvorba modelov a a plikácia
   
18.9.2024 Myšlienková mapa ako jedna z metód manažérskeho rozhodovania a Balanced Scorecard
   
19.9.2024 Cost & Benefits analysis & CVA analýza
   
20..92024 Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
23.9.2024 Kalkulácie a cenotvorba
   
24.9.2024 Excel špeciál pre controlling
   
25.9.2024 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
26.9.2024 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
27.9.2024 Ukazovatele výkonnosti, manažérsky reporting a interpretácia výsledkov
   
30.9.2024 Manažment výkonnosti KPI a personálny audit
   
1.10.2024 Projektový controlling
   
2.10.2024 Operatínvy controlling a efektívne riadenie nákladov v podniku
   
3.10.2024 Operatínvy a procesný controlling a riadenie nákladov vo firme
   
4.10.2024 Krízový manažment v riadení firmy
   
7.10.2024 Nákladový controlling a tvorba manažérskych výsledoviek
   
8.10.2024 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
9.10.2024 Podnikový controlling
   
10.10.2024 Analýzy ekonomických výsledkov roka a ich využitie v plánoch na nové obdobie
   
11.10.2024 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
11.10.2024 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
15.10.2024 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
16.10.2024 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
17.10.2024 Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
18.10.2024 Posúdenie úrovne bonity firmy s cieľom minimalizácie jej kreditného rizika
   
21.10.2024 Moderné trendy vo finančnom a nákladovom controllingu - Controlling 2024
   
22.10.2024 Strategický controlling
   
23.10.2024 Moderný manažment a efektívne riadenie
   
24.4.2024 Kalkulácie a úspora nákladov
   
25.10.2024 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
28.10.2024 Manažérske financie v riadení ekonomiky a podniku
   
29.10.2024 Myšlienkové mapy v controllingu
   
30.10.2024 Schopnosti a imidž manažéra
   
6.11.2024 Ekonomika a financie pre neekonómov - manažérov
   
7.11.2024 Personálny controlling
   
8.11.2024 Kalkulácie a úspora nákladov
   
11.112024 Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola finančného plánu
   
12.112024 Finančný controlling a interpretácia výsledkov firiem pre potreby riadenia
   
13.11.2024 Controllingový systém EIS - Finančný controlling
   
13.11.2024 EIS - systém controllingu
   
14.11.2024 Excel špeciál pre controlling
   
15.11.2024 Plánovanie a riadenie Cash flow a likvidity
   
18.11.2024 Personálny controlling a HR manažment
   
19.11.2024 Ekonomika pre neekonómov
   
20.11.2024 Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba (Nákladový controlling a riadenie nákladov)
  N O V I N K A :
21.11.2024 Racionálny management a riešenie problémov výkonnosti
  N O V I N K A :
22.11.2024 Nákladový controlling - prakticky alebo od zdroja dát cez nákladový controlling
   
26.11.2024 Finančné plánovanie a projektové riadenie v Exceli
   
27.11.2024 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
28.11.2024 Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
29.11.2024 Zavedenie Activity Based Costing do firmy. Praktický návod ako zostaviť a využiť procesné kalkulácie v rôznych typoch firiem
   
2.12..2024 Finančný controlling a tvorba finančných pllánov
   
3.12.2024 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
4.12.2024 Personálny controlling a HR manažment
   
5.12.2024 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS - HR ukazovatele
   
6.12.2024 Operatívny controlling a efektívne riadenie nákladov v podniku
   
9.12.2024 Controllingový systém EIS - Finančný controlling
   
10.12.2024 MS Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
12.12.2024 Benchmarking a controlling cez Index podnikateľa
   
13.12.2024 Controllingový systém EIS a práca s controllingovými informáciami - darček pre profesionálnych controllerov
   
16.12.2024 Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
   
17.12.2024 Balanced Scorecard a HR Scorecard ako efektívne nástroje controllingu a riadenia
   
18.122024 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
19.12.2024 Controlling HR a personálny audit
   
20.12.2024 Balanced Scorecard riadenie výkonnosti firmy
   
30.12.2024 Moderný manažérsky reporting a KPI´s
   
8.1.2025 MS Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
9.1.2025 Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
10.1.2025 Projekty CBA a efektívnosť ochrany životného prostredia
   
5.6.2024 Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia
   
7.6.2024 Ukazovatele výkonnosti, manažérsky reporting a interpretácia výsledkov
   
13.1.2025 Znalostný controlling a management
   
14.5.2025 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
15.1.2025 KPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS - HR ukazovatele
   
16.1.2025 Excel špeciál pre controlling
   
17.1.2025 Fungovanie podniku v čase krízy - krízový manažment a controlling
   
14.6.2024 Controlling HR a personálny audit
   
17.6.2024 Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi
   
18.6.2024 Podnikové plánovanie a controlling investícií
   
19.6.2043 Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
20.6.2024 Finančno-ekonomická analýza podniku
   
21.6.2024 Strategický controlling
   
24.6.2024 Finančné riadenie firmy
   
25.6.2024 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
26.6.2024 Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   
27.6.2024 Controlling HR a personálny audit
   
28.6.2024 Posúdenie úrovne bonity firmy, finančno-ekonomická analýza podniku a interpretácia výsledkov
   
1.7.2024 Excel špeciál pre controlling
   
2.7.2024 Finančný controlling a riadenie cash flow a likvidity
   
3.7.2024 Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
4.7.2024 Moderná ekonomika pre manažérov (Veci, ktoré by mal vedieť každý manažér)
   
8.7.2024 Kalkulácie a cenotvorba
   
9.7.2024 Digitálny controlling pre 21. storočie
   
10.7.2024 Techniky vyjednávania pri obhajovaní controllingových reportov
   
11.7.2024 Inovácie a nové trendy v controllingu
   
  Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
  Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti
   
  Profesionálny controlling
   
  Investičný a finančný controlling
   
  Inovácie a nové trendy v controllingu
   
  Operatívny a procesný controlling
   
  Excel - dynamické reportingové systémy a dashboardy
   
  Tvorba systémov strategického riadenia a KPI
   
  Benchmarking a controlling cez Index podnikateľa
   
  Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peňažných tokov
   
  Strategické finančné riadenie a hodnotenie výkonnosti podniku. BSC a X-matrix hodnotenia
   
  Procesné riadenie nákladov, procesná analýza a controlling
   
  Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI
   

 

 


 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

a

Google AdSense

 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 
 
 
optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog odkazu Surf.sk