Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaKrízový manažment v riadení firmy

Termín: 4.10.2024

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je objasniť proces krízového manažmentu a jeho vplyv na výkonnosť firmy. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s problematikou tvorby krízových plánov a strategických cieľov, stanovením a definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti - KPIs a controllingovým systémom založeným na týchto ukazovateľoch. Cieľom je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti používania KPI vo firme v procese krízového riadenia a ich efektívne využívanie so zameraním na rôzne typy organizácií. Účastníci sa oboznámia so základnými postupmi, ktoré bývajú predmetom krízového riadenia a vplyv svojich rozhodnutí na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj u iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy. Taktiež môže byť veľmi užitočný pre pracovníkov vo verejnom sektore.

 


Obsah / program prednášky:  


 • definícia krízového manažmentu a problémové okruhy krízového riadenia,
 • nástroje krízového manažmentu,
 • životný cyklus podniku,
 • úrovne krízového manažmentu,
 • kríza v podnikaní a úspešný manažér,
 • oživenie podniku,
 • krízový manažér a jeho funkcia,
 • krízový plán a jeho etapy,
 • príčiny kríz a ich možné zdroje,
 • úrovne krízy,
 • analýza krízového vývoja,
 • stanovenie postupu krízového manažmentu,
 • program odstraňovania krízy,
 • vyhodnotenie a ukončenie krízy.
 • Riešenie problematiky krízy – praktické príklady z praxe.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti krízového riadenia a tvorby krízových plánov. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby týchto systémov na báze KPI s prepojením na controlling a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje. Bližšie bude preskúmaná oblasť aj riešenia problémov likvidity a kapitálovej štruktúry podniku a jej modelovania v procese krízy.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Študijný materiál a programy k problematike školenia.

 


Variabilný symbol: 4102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám