Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaMS Excel - dynamické reportingové
odrazkasystémy a dashboardy

Termín: 10.12.2024 alebo 8.1.2025

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom praktické zručnosti vyššieho stupňa pre prácu s Excelom. Zameriava sa na bežné užívanie Excelu v praxi, na spracovanie údajov a prípravu reportov. Seminár je určený pre manažérov, ekonómov, controllérov aj analytikov, čiže pre všetkých tých pracovníkov, ktorí zabezpečujú informačný servis pre manažment, alebo je ich náplňou práce analýza dát.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Plocha Excelu a jej efektívne využitie pre prácu.
 • Jednoduché spracovanie dát pomocou makier.
 • Prepojenia na vonkajšie zdroje dát a ich spracovanie – import dát, prepojenie na kontingenčné tabuľky. Správca dát, dátové formuláre. Prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.
 • Kontingenčné tabuľky a všetko o nich pre prácu analytika. Prepájanie tabuliek, formátovanie, výpočtové vzorce, zlučovanie dát.
 • Hľadanie riešenia a možností jeho uplatnenia pri sledovaní cash flow a hodnotení investičných zámerov.
 • Riešiteľ a  uplatnenie riešiteľa v  controllingu. Tvorba a správa scenárov. Správca pohľadov. Správca správ.
 • Ochrana a zdieľanie dát v Exceli. Sledovanie a schvaľovanie zmien.
 • Odstraňovanie problémov s cyklickými odkazmi.
 • Tvorba a možnosti používania šablón v controllingu.
 • Grafické objekty a ich použitie v reportingu.
 • Jednoduchý dashboard a jeho tvorba.
 • Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.
 


Prínos:
Účastníci sa naučia efektívne narábať s Excelom a využívať ho tvorivo vo svojej práci. Zároveň sa naučia nové možnosti jeho využitia v praxi.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: ; 10122024 alebo 8012025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám