Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
  Online seminár :
   
odrazkaAnalýzy ekonomických výsledkov roka
odrazkaa ich využitie v plánoch na nové obdobie

Termín: 11.10.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Obsah / program prednášky:  


  • úlohy finančného manažmentu, oblasti finančného riadenia firmy,
  • rozbory základných účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow),
  • základné finančné ukazovatele (príprava údajov a ukazovateľov, výber porovnateľných firiem),
  • pyramídové modely,
  • bonitné a bankrotové modely (index bonity),
  • rozbory hospodárskych výsledkov,
  • metódy finančnej analýzy,
  • analýza finančnej dôveryhodnosti firmy,
  • praktické príklady,
  • konzultácie
 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike školenia.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 11102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám