Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaStrategické finančné riadenie a hodnotenie
odrazkavýkonnosti podniku.
odrazkaBSC a X-matrix hodnotenia

Termín: 13.1.2025

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 14:30 kurz    


Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú likviditu? Ste v strate a neviete sa z nej dostať? Chýbajú Vám často finančné prostriedky? Chcete riešiť náklady? Domnievate sa, že ľudia nepodávajú dostatočný výkon a robia neefektívne? Máte obavy z budúcnosti, či poklesu výkonov?

To je len niekoľko otázok, na ktoré sa Vám pokúsime dať odpoveď v našom seminári. Zároveň Vám poskytneme rady a návody ako zlepšiť riadenie firmy, finančné riadenia, plánovanie a ďalšie procesy, ktoré Vám nefungujú efektívne a brzdia výkony podniku. Ponúkame Vám vyše dvadsať rokov získavania znalostí z praxe z oblasti riadenia podnikov.

 


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť manažérom, odborným pracovníkom, majiteľom, ale aj ostatným záujemcom, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia, komplex znalostí, ktoré ich posunú v riadení firmy vyššie. Na príkladoch z praxe, alebo priamo na príklade účastníckych organizácií budú odprezentované postupy ako pristupovať efektívne k riešeniu týchto problémov a nasmerovať firmu k úspechu.

 


Cieľová skupina:
Manažéri firiem, majitelia, podnikatelia, ekonómovia, controlléri, finanční referenti, členovia dozorných rád, členovia predstavenstva, akcionári, študenti a všetci, kto má záujem učiť sa a byť v tom, čo robia dobrí.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Controlling ako nová filozofia riadenia. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.
 • Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.
 • Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia.
 • Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru.
 • Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám
 • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.
 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.
 • Ako zaviesť procesný controlling a vytvoriť procesný model?
 • Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.
 • Strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu.
 • Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad na controlling.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria svoje poznatky z oblasti strategického riadenia a prepojenia stratégie a operatívnych cieľov až po oblasť hodnotenia výkonnosti zamestnancov a efektivity ich práce. Zároveň sa naučia používať novú metódu plánovania a hodnotenia výkonnosti X-matrix.
 


Študijný materiál:
 

Účastníci obdržia pracovné materiály s vyššie uvedenou problematikou, literatúru z controllingu a programovú podporu v excelovských súborov + controllingový systém EIS.


Variabilný symbol: 13012025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám