Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaHodnotenie výkonnosti firmy
odrazkaa jej zamestnancov, hodnotiace systémy

Termín: 7.8.2024 alebo 27.8.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície a výkonnosti firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Účastníci sa oboznámia s najdôležitejšími kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti KPI (Key Performance Indicators) v oblasti hodnotenia výkonnosti firmy a jej zamestnancov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený pre manažérov, controllérov, pracovníkov ekonomických a personálnych útvarov na rôznej úrovni riadenia firmy, ktorí sa zaoberajú výkonnosťou podniku a hodnotením výkonnosti až po úroveň zamestnancov podniku. Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov.
 • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti a ich interpretácia.
 • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy.
 • Hodnotenie výkonnosti podniku a jej zamestnancov prostredníctvom ukazovateľa EVA, motivačný faktor ukazovateľa EVA.
 • Hodnotenie výkonu zamestnanca – prístupy, metodika.
 • Hodnotiace systémy zamestnancov.
 • Hodnotenie cez KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti.
 • Manažérska inventúra a výkonnosť oddelení.
 • Tvorba hodnotiacej správy a vedenie hodnotiacich pohovor.
 • Motivačný faktor hodnotenia.
 • Tvorba a interpretácia ukazovateľov KPI a ich prepojenie na výkon zamestnanca.
 


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol: 7082024; 27082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám