Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaInterpretácia finančných a ekonomických
odrazkaukazovateľov a ich využitie v riadení

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom firiem a ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na riadení firiem, najnovšie poznatky z oblasti reportingu a jeho využití vo firemnej praxi, na báze controllingu. Predmetom seminára je oblasť finančného controllingu a reporingu, a s tým súvisiaca interpretácia výsledkov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom, finančným manažérom, ekonómom, controllerom firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


Finančné a ekonomické ukazovatele - ich význam v riadení firiem:  


 • výpočty najdôležitejších ukazovateľov,
 • ukazovatele, hodnotiace finančnú pozíciu,
 • ukazovatele hodnotiace aktivitu a rentabilitu,
 • kapitálová štruktúra firmy a jej vplyv na ostatné ukazovatele.
 


Výber ukazovateľov na hodnotenie výkonnosti firmy:  


 • ukazovatele výkonnosti,
 • výber ukazovateľov pre jednotlivé úrovne riadenia,
 • top ukazovatele,
 • ukazovateľ EVA a jeho uplatnenie.
 


Hodnotenie ukazovateľov a ich interpretácia:  


 • porovnávanie ukazovateľov v čase,
 • porovnávanie ukazovateľov v priestore - benchmarking,
 • interpretácia ukazovateľov,
 • hľadanie vzťahov a súvislostí, vzájomných vplyvov medzi ukazovateľmi,
 • faktory ovplyvňujúce pohyb ukazovateľov,
 • rozklady a mapy na hodnotenie výkonnosti firmy.
 


Seminár bude doplnený ukážkami výpočtov ukazovateľov v exceli a ich interpretáciou:  


 • tvorba ukazovateľov,
 • význam ukazovateľov v riadení a v reportingu,
 • skupiny ukazovateľov.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Seminárny materiál s príkladmi.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cen  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám