Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

  Online seminár :
odrazkaFinančné riadenie firmy

Termín: 23.7.2024 alebo 5.2.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Úspešné vedenie podniku vyžaduje zoznámenie sa so základnými pravidlami podnikového hospodárstva. Predovšetkým pre manažérov ide o dôležitý predpoklad pre úspešnú prácu. Vyžaduje sa od nich, aby vedeli interpretovať dáta a čísla, ktoré majú k dispozícií.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený najmä vedúcim pracovníkom s technickým alebo iným neekonomických vzdelaním, ktorí potrebujú získať dodatočnú kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske schopnosti. Kurz je tiež vhodný pre všetkých, ktorí pred sebou majú profesionálny postup na vedúcu pozíciu a potrebujú sa na ňu vhodne pripraviť. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre Vašu firmu i pre Vašu profesionálnu kariéru.

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


odrazka Finančné výkazy a väzby medzi nimi:  


 • Súvaha (bilancia) podniku
 • Výška ziskov a strát (výsledovka)
 • Výkaz cash flow
 


odrazka Spôsoby financovania spoločnosti:  


 • Dlhodobé a krátkodobé financovanie
 • "Bilančné“ pravidlá a ich využitie
 • Optimalizácia kapitálovej štruktúry

 


odrazka Pracovný kapitál, význam, využitie:  


 • Hrubý a čistý pracovný kapitál
 • Analýza čistého pracovného kapitálu
 


odrazka Cena peňazí, cenné papiere:  


 • Výpočet a využitie čistej súčasnej hodnoty
 • Cena akcie, obligácie
 


odrazka Investície - hodnotenie efektívnosti:  


 • Statické metódy hodnotenia investícii
 • Dynamické metódy hodnotenia investícií

 


odrazka Finančná analýza:  


 • Horizontálna analýza účtovných výkazov
 • Vertikálna analýza účtovných výkazov
 • Pomerové ukazovatele
 • Využitie sústav ukazovateľov
 • Bankrotné modely
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia financií vo firme.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.
 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 23072024 alebo 5022025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám