Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControlling po pandémii a ako na to
odrazkado budúcnosti


Controlling - Performance Indikators (KPI) - riešenie krízy - perspektívna budúcnosť.

 

Termín: 15.8.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 9:00 - 15:00 h seminár  

i

     


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, členením a postupmi implementácie a tiež ako nástrojom, ktorý napomôže firmám efektívne prekonať dôsledky krízy a zamerať sa na budúcnosť.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým majiteľom a TOP manažmentu firiem, a pracovníkom na pozícií controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, krízovým manažérom a všetkým, ktorý majú záujem dostať svoj podnik z krízy a dať mu budúcnosť.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Pojem controlling a predpoklady pre úspešné fungovanie controllingu vo firme.
  • Filozofia a orientácia controllingu.
  • Pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu.
  • Organizácia controllingu vo firme a jeho inštitucionalizovanie.
  • Funkčné oblasti a triedenie controllingu - ziskový a finančný controlling a ich využitie pri riešení krízových situácií.
  • Controllingový reporting a dashboardy. Obsah, tvorba, ukazovatele so zameraním sa na riešenie krízových situácií.
  • Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy.
  • Vízia a strategické mapy.
  • Strategický controlling. SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschopnosti.
  • Analýza súčasmého stavu firmy a projektovanie budúcnosti na základe krízových dát a stavu firmy.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a nástrojov controllingu. Zároveň bude na konkrétnych príkazoch predvedené jeho využitie v krízových situáciách a pri projektovaní budúcnosti podniku.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 15082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám