Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaBenchmarking a controlling
odrazkacez Index podnikateľa

Termín: 12.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľ seminára je orientovaný na problematiku controllingu a benchmarkingu. Obsahovo je zameraný na controllingové analýzy a benchmarking nielen Vašej firmy, ale aj Vašich klientov, či potenciálnych dodávateľov a odberateľov. V rámci webovej stránky Index podnikateľa www.indexpodnikatela.sk môžete získať controllingový a benchmaringový pohľad nielen na činnosť Vašej firmy, ale aj Vašich partnerov. Týmto sa môžu stať vaše obchody úspešnejšie a efektívnejši.

Na seminári budú prezentované stránky Indexu podnikateľa, metodika výpočtov, možnosti používania stránky s praktickými ukážkami spracovania dát a prepojením na Váš informačný systém.

 


Cieľová skupina:
Tento seminár je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o controlling a benchmarking a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a moderné postupy controllingu.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Ako využiť Index podnikateľa v práci Controllingu.

  • Vyhľadávanie informácií o spoločnosti. Základné menu.

  • Hodnotenie bonity firmy a ich rating. Interpretácia údajov.

  • Spracovanie dát zo stránky v programe Excel.

  • Interpretácia výsledkov v programe Excel.

  • Posudzovanie efektivity firmy a klientov.

  • Spracovanie a nastavenie manažérskych dashboardov.

  • Možnosti využitia informácií pri podnikaní v rámci regiónu, Slovenska.

  • Spracovanie hromadných dát za niekoľko spoločností.
  • Využitie informácií pri posudzovaní podnikateľského prostredia, hľadaní klientov, potenciálnych alebo nových dodávateľov, zákazníkov.
 


Postup spracovania:
 

1. Prístup na stránku www.indexpodnikatela.

2. Získavanie a transformácia dát pre potreby analýzy v Exceli.

3. Načítanie dát do finančnej analýzy v programe Excel.

4. Vytváranie vlastných manažérskych dashboardov.

5. Tvorba benchmarkingových reportov.


Študijný materiál:
V cene seminára je zahrnutý excelovský program Rozbor IP.xls na spracovanie dát zo stránky Index podnikateľa pre potreby finančnej analýzy a iných rozborov vhodných pre firmu. Zaškolenie pre prácu s programom je súčasťou seminára. Vítané sú vlastné notebooky, kde si to priamo interaktívne môžete vyskúšať.

 


Variabilný symbol: 12122024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám