Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaFungovanie podniku v čase krízy
odrazka- krízový manažment a controlling

Termín: 21.1.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti riadenia podniku v čase vznikajúcej a prebiehajúcej krízy. Pre podniky je potrebné tieto nové trendy vývoja ekonomiky monitorovať a vybudovať si systém efektívneho krízového riadenia. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní posúdiť pripravenosť podniku na riešenie krízových situácií, identifikovať miesta vzniku krízy a intenzitu vplyvu na podnik. Dokážu prispôsobiť riadenie podniku a controlling na nové zmenené podmienky. Naučia sa identifikovať a tvoriť krízové plány a zostaviť maticu krízových javov, ktoré sa môžu objaviť v priebehu najbližších období v podnikoch. Budú schopní posúdiť vplyv krízy na ekonomiku podniku, citlivosť nákladov na inflačné zmeny, ich vplyv na  plnenie ciele a dosiahnutie vízie. Bližšie sa objasní postavenie krízového manažéra v podniku a dôležitosť zavedenia tejto novej profesie do riadenia.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre majiteľov podnikov, TOP manažment, controllérov, personalistov a ostatných pracovníkov, ktorých chcú efektívne zareagovať na vznikajúce zmeny a postupný regres ekonomiky, či rastúcu infláciu. Určený je tiež všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku krízového riadenia a úlohy controllingu v ňom.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:  


odrazkaÚčastníci na konci kurzu budú:

 


 • rozumieť podstate a potrebe zavedenia krízového manažmentu a potrebe riešenia krízových javov
 • používať nástroje krízového manažmentu, chápať ich obsah a vedieť ich implementovať do podniku
 • tvoriť krízové plány, hľadať v podniku ohniská vzniku krízových situácií, analyzovať ich potenciál a pravdepodobnosť vzniku
 • stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na zmeny vyvolané krízovými javmi
 • rozumieť podstate hodnotenia úrovne krízy v podniku a vytvárať portfólio ohnísk krízy.
 • posúdiť kvalitu organizačnej štruktúry, úlohu a miesto krízového manažéra v nej.
 • vypracovať krízové plány zamerané na prekonanie súčasných problémov ekonomiky.
 


Obsah / program prednášky:  


 • Ako sa pripraviť na krízu a úloha controllingu v krízovom riadení.
 • Controllingový systém a jeho nástroje – úlohy finančného controllingu v kríze (finančný plán krátkodobý a dlhodobý), úlohy nákladového controllingu –  analyzovanie citlivosti nákladov a výnosov na krízové javy a infláciu.
 • Krízový manažment – monitorovanie a riadenie krízových javov.
 • Systém krízového riadenia. Identifikácia oblastí a miest vzniku krízy. Úrovne krízy.
 • Krízové plány a postup jeho tvorby
 • Úrovne krízy a prístupy k riešeniu krízy na danej úrovni.
 • Analýza a monitorovanie krízového vývoja.
 • Programy odstraňovania krízy. Vyhodnotenie a ukončenie krízy.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti moderného krízového riadenia a miesta controllingu v tomto riadení. Bližšie sa oboznámia s postupmi v oblasti tvorby krízových plánov a monitorovania vývoja krízových javov. Naučia sa efektívne riadiť podnik v tomto zmenenom období.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 21012025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám