Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaPodnikové plánovanie a controlling investícií

Termín: 27.1.2025 alebo 30.1.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Podnikové plánovanie a investičný controlling sa stará o systematické investičné plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability. Úlohou investičného controllingu je zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou podnikového a najmä finančného controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii. Pri plánovaní investícií je potrebné vidieť ich súvislosti s finančným plánovaním a zmenami vo výsledku firmy, ktoré plánovanie investícií ovplyvňuje.

 


Cieľová skupina:
Program je určený pre plánovačov, controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať v controllingu alebo podnikovom plánovaní. Odporúčaný je aj pre TOP manažérov, majiteľov, členov dozorných a správnych rád firiem a všetkých riadiacich pracovníkov, ktorí ovplyvňujú chod firmy.

 


Obsah / program prednášky:  


  • investície a podnikové plánovanie,
  • rozhodovanie o investíciách a financovaní – investície či náklad,
  • metódy hodnotenia investičných príležitostí – statické a dynamické metódy,
  • plánovanie investícií,
  • klasifikácia a priority investičných zámerov,
  • úloha finančného plánu,
  • operatívne rozpočty,
  • nástroje projektového controllingu,
  • strategické hodnotenie investícií – využitie konceptu shareholder value.
  • praktická aplikácia ukazovateľov: WACC, NOPAT, ROCE, EVA
 


Prínos:
Účastníci sa si rozšíria svoje zručnosti a poznatky z oblasti investovania a tvorby podnikových a investičných plánov a projektov v prepojení na finančné plánovanie a riadenie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 27012025 alebo 30.1.2025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám