Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaTvorba systémov strategického riadenia
odrazkaBalanced Scorecard - KPI

Termín: 2.8.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je objasniť proces strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti firmy. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s problematikou tvorby strategickej mapy a strategických cieľov, stanovením a definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti - KPIs a controllingovým systémom založeným na týchto ukazovateľoch.

Cieľom je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti používania KPI vo firme a ich efektívne využívanie so zameraním na rôzne typy organizácií. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami, ktoré bývajú predmetom KPI a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy. Každý okruh vymedzených problémov je ilustrovaný príslušným prehľadom .

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj u iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy. Taktiež môže byť veľmi užitočný pre pracovníkov vo verejnom sektore.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


 • Strategické riadenie a výkonnosť organizácie.
 • Balanced Scorecard ako strategický systém riadenia výkonnosti organizácie.
 • 4 perspektívy merania výkonnosti podniku a používané KPI.
 • Finančná perspektíva a finančná mapa firmy.
 • Zákaznícka perspektíva a KPI.
 • Mapa procesov, systém procesného riadenia.
 • Učenie sa rastu a HR Scorecard, KPI používané v riadení ľudských zdrojov.
 • Prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC.
 • Uvedenie BSC do života firmy a udržiavanie systému.
 • Praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe.
 • Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál a programy k problematike seminára.


Variabilný symbol: 2082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám