Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
  Online seminár :
   
odrazkaKPI - KEY PERFORMANCE INDIKATORS a
odrazkaHR ukazovatele

Termín: 5.12.2024 alebo 16.1.2025

 

Miesto konania: Online

 

iČasový rozvrh:

i9:00 - 15:00 h    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku formou Balanced Scorecard a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

 


Tematické oblasti:  


 • strategická mapa HR Scorecard,
 • HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard,
 • zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI,
 • kľúčové ukazovatele výkonnosti a úspory nákladov,
 • tvorba HR ukazovateľov,
 • strategické KPI a HR,
 • HR ukazovatele procesov a činností,
 • voľba KPI a rozpoznanie kľúčových ukazovateľov,
 • využitie BSC v optimalizácií personálneho manažmentu,
 • Benchmarking v personálnej práci,
 • prepojenie HR KPI s HR stratégiou a využitím benchmarkingových dát.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Študijný materiál a programy k problematike školenia.

 


Variabilný symbol: 5122024; 16012025  


Cena vrátene DPH: 240,- Eur ( 200,- Eur bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám