Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaProjektový controlling a investičné plánovanie

Termín: 17.7.2024 alebo 1.10.2024

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a kontrolou projektov a naučiť ich využívať znalosti z oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti v organizácií.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy. Bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


 • manažérske a projektové zručnosti,
 • projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov,
 • manažment v projektovaní, poslanie a zámer projektu,
 • plánovanie projektu,
 • predinvestičná fáza projektu,
 • štúdia realizovateľnosti,
 • kritériá hodnotenia projektov, úloha finančného plánu v projektovaní,
 • realizácia projektu,
 • riadenie zmien,
 • ukončenie a vyhodnotenie projektu, Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov, hodnotenie rentability investície, Costs & Benefits analysis, obsah projektu CBA, postupy jeho tvorby a hodnotenia, hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu, citlivostná analýza.
 • Projektový controlling a manažérske zručnosti v oblasti tvorby a riadenia projektov.
 • Projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov. Manažment v projektovaní.
 • Plánovanie projektu, predinvestičná fáza projektu. Štúdia realizovateľnosti.
 • Kritériá hodnotenia projektov.
 • Úloha finančného plánu v projektovaní.
 • Realizácia projektu. Riadenie zmien. Ukončenie a vyhodnotenie projektu.
 • Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov.
 • Hodnotenie rentability investície cez CVP analýzu.
 • Costs & Benefits analysis ako jedna z významných metodík pre tvorbu a hodnotenie projektov z európskych fondov. Obsah projektu CBA a postupy jeho tvorby a hodnotenia. Hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu.
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.


Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 17072024; 1102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám