Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaProjektový controlling a investičné
odrazkaplánovanie

Termín:

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a kontrolou projektov a naučiť ich využívať znalosti z oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti v organizácií.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy. Bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Projektový controlling a manažérske zručnosti v oblasti tvorby a riadenia projektov.
  • Projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov. Manažment v projektovaní.
  • Plánovanie projektu, predinvestičná fáza projektu. Štúdia realizovateľnosti.
  • Kritériá hodnotenia projektov.
  • Úloha finančného plánu v projektovaní.
  • Realizácia projektu. Riadenie zmien. Ukončenie a vyhodnotenie projektu.
  • Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov.
  • Hodnotenie rentability investície cez CVP analýzu.
  • Costs & Benefits analysis ako jedna z významných metodík pre tvorbu a hodnotenie projektov z európskych fondov. Obsah projektu CBA a postupy jeho tvorby a hodnotenia. Hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu.
  • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 

Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.


Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol:  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám