Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaBalanced Scorecard a HR Scorecard ako
odrazkaefektívne nástroje controllingu a riadenia

Termín: 21.5.2024 alebo 17.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti  ekonomiky a strategického riadenia firmy u všetkých typov obchodných spoločností. Účastníci sa oboznámia zo základnými metodikami a nástrojmi ako efektívne riadiť výkonnosť firmy na základe štyroch perspektív a presne stanovených strategických cieľov s podporu efektívneho riadenia ľudských zdrojov.

Existuje veľa ukazovateľov, ktoré možno využiť pri riadení výkonnosti podniku. Nie všetky však patria medzi kľúčové a nemusia zlepšovať hodnotu firmy a správne motivovať manažérov k lepším výsledkom. Ako definovať hodnototvorné kľúčové procesy? Aké ukazovatele zvoliť pre rast výkonnosti podniku, divízie či oddelenia? Ktoré ukazovatele použiť pri každodennom rozhodovaní, oceňovaní investičných projektov, meraní výkonov alebo dlhodobej motivácie manažérov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • 4 perspektívy merania výkonnosti podniku,
 • finančná perspektíva a finančná mapa firmy,
 • mapa procesov, systém procesného riadenia,
 • prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC,
 • perspektíva učenia sa a rastu, systém hodnotenia výkonnosti pracovníkov a motivácia,
 • uvedenie BSC do života firmy a udržiavanie systému,
 • projektové riadenie,
 • praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe,
 • identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy,
 • Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA), Return on Capital Employed (ROCE),
 • štruktúra MIS (manažérskeho informačného systému) a personifikované reporty.
 • Seminár je dokumentovaný príkladmi z praxe.
 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.

 


Variabilný symbol: 21052024; 17122024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám