Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   
  Online seminár :
odrazkaManažment výkonnosti KPI a personálny audit

Termín: 30.9.2024

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku formou Balanced Scorecard a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre podniku.
  • Manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu.
  • Procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov.
  • Audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy.
  • Personálny controlling a náklady.
  • Plánovanie a optimalizácia personálnych nákladov.
  • Strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie.
  • HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard,.
  • Zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI.
  • Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike školenia.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT  o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 30092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám