Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControllingový systém EIS
odrazkaa práca s controllingovými informáciami
odrazka- darček pre profesionálnych controllerov

Termín: 13.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je naučiť účastníkov využívať controllingový systém EIS. Dôležité je vedieť ako zameniť množstvo dát na kvalitné informácie a rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. Vyvolať reakciu v danom systéme a podnietiť aktivitu formou reportingu a kvalitnej interpretácie údajov. Je mnoho očakávaní, ktoré spájame s novým manažérskymi systémami a EIS je jedným z nich úzko orientovaný na controlling. Ak má splniť svoj účel, musí mať správny obsah i formu. Aké chceme, aby manažéri našli informácie: scorecardy, tabuľky, rozpočty či funkčné správy. Pri riešení všetkých týchto problémov by Vám mohol pomôcť tento controllingový systém. To všetko môžete získať a na to všetko môžete mať aj odpovede ak sa zúčastníte tohto seminára, ktorý bude zameraný na zdokonalenie zručnosti a zvýšenie efektivity a kvality práce u každého controlléra.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým manažérom a controllérom. Ďalej tiež pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu a efektívne ho používať v riadení firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu a aplikovať aj pre daný podnik.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:  


  • Controlling a systém EIS. Finančný a nákladový controlling.
  • Nová filozofia riadenia s podporou IKT. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii a ich interpretácia v EIS.
  • Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.
  • Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia v systéme EIS.
  • Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru – tvorba číselníkov a databázové spracovanie hlavnej knihy.
  • Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám.
  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.
  • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.
 


Študijný materiál:
 
  • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 13122024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám