Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online:
odrazkaProcesné riadenie nákladov,
odrazkaprocesná analýza a controlling

Termín: 20.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť pracovať s procesnými nákladmi firmy. Poukázať na možnosti procesnej analýzy a hľadania potenciálov zvyšovania výkonnosti firmy.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti procesného riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti riadenia nákladov.

 


Obsah / program prednášky:   • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu (NC).

 • Ako zakomponovať výkonové členenie nákladov do NC.

 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

 • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NC.

 • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska.

 • Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model.

 • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NC.

 • Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.

 • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho

Možnosť doplnenie školenia o ďalšie témy :

 • Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model.
 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

 • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NC.

 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.

 • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska.

 • Porovnanie ziskovosti produktov tradičnou metódou a metódou. - Hľadanie a zvyšovanie potenciálov výkonnosti firmy.

 • Prínosy procesného riadenia nákladov a metódy Activity Based Costing.

 • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NC.

 • Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.

 • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho.
 • Nástroje riadenia nákladov. Nákladový objekt. Aktivity. Zdroje.

 • ABC koncept.  Activity Based Budgeting. ABC a účtovníctvo.

 • Funkčný verzus procesný prístup ABC. Procesy a ich parametre.

 • Vzťah medzi organ. a procesnou štruktúrou. Strategický a operatívny model.

 • Postup tvorby modelu ABC. Úprava účtovných údajov. Návrh procesov, aktivít, príp. činností. Ocenenie procesov, aktivít, príp. činností. Definovanie nákladových objektov. Korekcie a úpravy aktivít a nákladov na aktivity. Definovanie príčin spotreby aktivít na nákladové objekty. Ocenenie nákladových objektov.

 • Porovnanie ziskovosti produktov tradičnou metódou a metódou. - Hľadanie a zvyšovanie potenciálov výkonnosti firmy.
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 20092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám