Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel špeciál pre controlling
odrazka(Excel nielen pre controllerov a ekonómov)

Termín: 12.6.2024 alebo 1.7.2024 alebo 13.8.2024

 

Termín: 24.9.2024 alebo 14.11.2024 alebo 11.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 9:00 - 15:00 h kurz  

i

     


Väčšina controllerov si už nedokáže prácu bez Excelu predstaviť. Dáva im možnosť samostatne vytvoriť efektívny systém controllingu a minimalizovať rutinné operatívne činnosti, ktoré často výrazne prevyšujú čas venovaný rozvoju controllingu. Cieľom tohto kurzu je ukázať, aké široké možnosti má Excel v oblasti analýz a prezentácie dát a ako môže efektívne podporovať prácu controllera.

Postupne sa od relatívne jednoduchých funkcií prepracujete k metóde veľmi rýchleho prehľadávania veľkého množstva dát. Kombináciou správneho navrhnutia štruktúry tabuliek, vyhľadávacích funkcií a ovládacích prvkov vytvoríte mocný analytický nástroj, ktorý sa stane základom Vašich ďalších rozborov. V závere kurzu sa budete pohybovať na úplnom vrchole možností Excelu - EIS aplikácií, ktoré sú určené špeciálne pre manažment.

Kurz prebieha formou výučby a riešenia prípadových štúdií z oblasti controllingu na počítačoch a vyžaduje znalosť základných funkcií Excelu.

 


Cieľ vzdelávania:
Kurz Vás oboznámi s  problematikou controllingu a  zároveň Vám prakticky pomôže osvojiť si poznatky a zručnosti, ako tento systém nielen vybudovať, ale aj efektívne využívať. Naučíte sa tu postup tvorby systému podnikového controllingu s nástrojom, ktorý je dostupný na každom ekonomickom úseku  alebo inom dôležitom pracovisku podniku v podobe počítačového programu EXCEL.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť cieľavedome využiť Excel vo svojej práci, načítavať a spracovávať efektívne zdroje dát, tvoriť dynamické tabuľky a controllingové systémy.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Viacrozmerná analýza dát: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky.

 • Úvod do EIS aplikácií (Executive Information System): dátový sklad, výstavba jednoduchej EIS aplikácie.

 • Vyhľadávanie informácií v dátovom sklade - funkcia vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky.

 • Základné postupy EIS programov - analýzy typu drill-down, dynamické filtrovanie, riadiace parametre EIS.

 • Výstavba EIS aplikácie - založenie dátového skladu, založenie číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov, prepojenie jednotlivých častí riešenia. Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch.

 • Spustenie doplnku PowerPivot pre Excel, pridanie dát do okna PowerPivot, okno PowerPivot. - Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pomocou karty PowerPivot.

 • Microsoft Query – prístup k vonkajším databázam. Deklarácia zdrojov dát, spájanie tabuliek. Importovanie dát dotazu do tabuliek Excelu.
 • Špecifikácie a dátové typy podporované v zošitoch PowerPivot a jazyk DAX.

 • Tipy a triky so vzorcami – efektívne vkladanie dát, tvorba grafov, trendy. Grafické mapy a trendy v reálnom čase. Časovač prác – nechajme Excel pracovať za nás.
 


Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.
 2. Minimalizujete rutinné práce ako vyhľadávanie potrebných dát a ich následné spracovanie.
 3. Môžete vybudovať efektívne controllingové systémy priamo s pracovníkmi controllingu.
 4. Zostane Vám čas na koncepčný rozvoj controllingu.
 


Variabilný symbol: 12062024; 1072024; 13082024; 24092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám