Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaDigitálny controlling pre 21. storočie

Termín: 9.7.2024 alebo 26.8.2024

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Digitálne technológie ovplyvňujú celý systém controllingu. Digitálny reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controlléra - neustále zásobovať manažment relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllérom a manažérom. Digitalizácia sa prejavuje v práci aj v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými budú oboznámení účastníci seminára.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Controlling ako nová filozofia riadenia v digitálnom prostredí. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.
  • Digitalizácia vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.
  • Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia z pohľadu digitálnej doby.
  • Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru prostredníctvo digitálnych technológií. 3D controlling v oblasti nákladov.
  • Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám a digitálne techniky.
  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu v digitálnej dobe.
  • Digitalizácia a procesný controlling, ako vytvoriť procesný model s podporou digitálnej techniky?
  • Strategický controlling ako súčasť digitalizácie podnikového controllingu.
  • Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad cez digitálny controlling.
 


Prínos:
Účastníci sa oboznámia s novými poznatkami a metódami, ktoré môžu využiť v práci. Okrem poznatkov s tvorby moderných controllingových reportov sa oboznámia aj s novinkami z oblasti finančného riadenia a prognózovania, či možnosti tvorby efektívnych nástrojov pre controlling až po úroveň spracovania znalostí z pohľadu digitálnych technológií.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 9072024 alebo 26082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám