Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaSkúsenosti so zavádzaním a využívanie

odrazkaBalanced Scorecard v podnikoch a KPIs (Key odrazkaPerfomance Indicators) odrazkaodrazkaodrazkaodrazkaodrazkaodrazkaodrazkaodrazkaRiadenie výkonnosti firmy

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnými skpsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť najnovšie poznatky z oblasti Balanced ScoreCard a jej využitie v podnikovej praxi na báze poznatkov controllingu. Snahou je bližšie ozrejmiť a sprístupniť pre prax 4 perspektívy života firmy a to finančnú a zákaznícku perspektívu, perspektívu interných procesov a učenia sa rastu.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený top manažérom, controllérom, ekonómom, finančníkom, majiteľom a ostatným záujemcom, ktorí prichádzajú z touto problematikou do styku, alebo uvažujú na jej zavedením.

 


Obsah / program prednášky - Balanced Scorecard:   • Tradičný finančný model riadenia firmy a Balanced ScoreCard (BSC).

 • Vízia a stratégie firmy, prepojenie rozpočtu na BSC. Prečo podniky potrebujú BSC. Hodnotenie výkonnosti firmy. Štyri perspektívy merania výkonnosti podniku. Ich podstata, obsah a dôležitosť.

 • Finančná perspektíva. Finančné ciele a stratégie podniku. Ukazovatele a hýbatele vo finančnej perspektíve. Bonita a Benchmarking.

 • Zákaznícka perspektíva. Kľúčové a výkonové ukazovatele zákazníckej perspektívy a možnosti ich ovplyvňovania.

 • Perspektíva interných podnikových procesov. Hodnotový reťazec.

 • ABC/M – Activity Based Costing / Management alebo zvyšovanie výkonnosti firmy procesným riadením nákladov.

 • Perspektíva učenia sa rastu. Hybné sily učenia sa rastu. Ukazovatele a meradlá.

 • Prepojenie meradiel so stratégiou, meradlá a hýbatelia procesov.

 • Metodika implementácie Balanced Scorecard do firmy.

 • Praktické ukážky z fungovania systému Balanced Scorecard v podnikoch.
 


Obsah / program prednášky - Ukazovatele výkonnosti:   • identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy,

 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) - riziko, štruktúra a náklady kapitálu (WACC), daňový štít,

 • ukazovatele ekonomickej výkonnosti na podporu dlhodobého riadenia hodnoty podniku,

 • Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA), Return on Capital Employed (ROCE),

 • štruktúra MIS (manažérskeho informačného systému) a personifikované reporty,

 • Seminár je dokumentovaný príkladmi z praxe.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám