Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
odrazkaIFRS 16 Leasingy na aplikáciu IFRS v praxi
odrazkaPríklady a prípadové štúdie na aplikáciu IFRS

Termín: 16. - 17.7.2018

 


Lektor:
Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA - Žije dlhodobo vo Veľkej Británii. V roku 2011 získala pozíciu Academic Fellow v rámci Vzdelávacej sekcie IFRS Foundation v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a podpore ich celosvetového uplatnenia.
Od roku 2012 prednáša Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford). Odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike je známa svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Pri svojich návratoch domov je stále aktívna v rámci prednáškovej činnosti na tému IFRS.

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 08:30 - 09:00 registrácia účastníkov  

i

i 09:00 - 12:00 kurz

   

i

i 12:00 - 13:00 obed

   

i

i 13:00 - 16:00 kurz

   


V januári 2016 bol vydaný nový štandard IFRS 16 Leasingy, ktorý výrazným spôsobom mení účtovanie a vykazovanie leasingu u nájomcu. Štandard nahrádza súčasnú úpravu leasingu podľa IAS 17 Leasingy a nadobudne účinnosť od 1. januára 2019.

 


Cieľ vzdelávania:
Kurs je zameraný na riešenie praktických situácií, ktoré môžu nastať pri aplikácií IFRS v slovenskom prostredí. Účastníci sa zoznámia najmä s dvomi novými štandardmi – IFRS 15 Výnosy zo zmlúv zo zákazníkmi a IFRS 16 Leasingy.

 


Cieľová skupina:
Absolventi základných kurzov IFRS. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov v oblasti IFRS.

 


Obsah / program prednášky:  


  • IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi nadobudol účinnosť od 1. januára 2018 a nahradil pôvodné štandardy pre vykazovanie výnosov - IAS 11 Stavebné zmluvy (Dlhodobé zákazky) a IAS 18 Výnosy; východiská štandardov a ich porovnanie;
  • Predmet štandardov, identifikácie zmluvy, identifikácia povinností vyplývajúcich zo zmluvy;
  • Transakčná cena a jej alokácia na zmluvnú povinnosť;
  • Splnenie povinnosti vyplývajúci zo zmluvy - rozpoznanie výnosu;
  • IFRS 16 Leasingy nadobudnú účinnosť 1. januára 2019 a základným spôsobom zmenia vykazovanie leasingov, konkrétne na strane nájomcov;
  • Východiska štandardov, porovnávanie IFRS 16, porovnanie štandardov s IAS 17 - Leasingy;
  • Problematika bude vysvetlená na príkladoch a prípadových štúdiách, ktoré budú zamerané najmä na nové štandardy, na vysvetlenie rozdielov oproti pôvodnej úprave a dopady, ktoré tieto zmeny prinesú;
 


Prínos:
Po absolvovaní seminára budete schopný aplikovať požiadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumiete väzbám medzi obidvoma štandardmi aj dopadu nových štandardov na vypovedaciu schopnosť účtovnej závierky.

 


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 1617072018  


Cena: 468,- € vrátane 20% DPH ( 390,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám