Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNové požiadavky na controlling vo firmách
odrazka- Znalostný controlling

Termín:podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s možnosťami a technikami znalostného manažmentu a jeho väzbami na controlling. Účastníci spoznajú možnosti využitia znalostí v podniku a oboznámia sa s tvorbou znalostných databáz pre potreby riadenia.

 


Cieľová skupina:
Manažéri z rôznych typov organizácií (podnikateľské, nepodnikateľské subjekty), controlléri, marketingoví pracovníci, ekonómovia, ostatní pracovníci z oblasti riadenia organizácií.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Úvod do znalostného manažmentu, základné pojmy znalostného controllingu a manažmentu (ZC/M). Nekonečný cyklus znalostí.
  • Využitie potenciálu znalostného manažmentu, význam znalostí, zloženie znalostí.
  • Prínos znalostného manažmentu a controllingu, bariéry ZM.
  • Rámcové práce na znalostnom controllingu / manažmente.
  • Uhly pohľadu v ZC/M – perspektívy, pracovník znalostnej spoločnosti.
  • Metodiky zavádzania ZC/M.
  • Znalostná databáza.
  • Úloha IS / ICT v riadení znalostí.
  • Aplikácia ZC/M.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.


Variabilný symbol:  


Cena: 180,- € vrátane 19% DPH ( 150 € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 19% DPH ( 4.518,90 Sk bez DPH )       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám