Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaMetóda Activity Based costing

Termín:na dotaz

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Acivity Based Costing – kalkulácia procesných nákladov je metóda, pri ktorej sa režijné náklady priraďujú procesom a odtiaľ priamo na produkty, zákazky, projekty alebo zákazníkov. ABC zvyšuje vypovedaciu schopnosť pri prehľade vynakladaných režijných nákladov, zefektívňuje prácu a spresňuje kalkulácie.

 


Cieľová skupina:
Poznatky budú prezentované na praktických príkladoch, s tým, že účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať aplikovať dané poznatky na vlastnom príklade.

Účastníci získajú materiál, ktorý bude spracovaný v zmysle obsahu kurzu. Súčasťou bude elektronická verzia a praktický príklad.

 


Obsah / program prednášky:   • Význam procesnej kalkulácie pre firmy. Základné princípy Activity Based Costing.
 • Vytvorenie procesného modelu, stanovenie procesnej zodpovednosti vlastníkov procesu.
 • Postup zavedenia ABC a jeho začlenenie do účtovníctva.
 • Procesy a strediská – integrácia procesov.
 • Riešenie režijných nákladov.
 • Riešenie priamych nákladov.
 • Riešenie finančných nákladov (aplikácia metódy EVA).
 • Prepojenie s účtovníctvom a inými zdrojmi informácií.
 • Procesné výsledovky.
 • Procesne orientované plánovanie a rozpočtovanie.
 • Kalkulácia na procesy a jej väzby na procesné riadenie.
 • Meranie výkonnosti procesov, KPI.
 • Predpoklady úspešného zavedenia a dlhodobého využívania.
 • Možnosti využitia procesného controllingu v praxi.
 • Optimalizácia procesov pre potreby ABC.
 • ABC / M – od kalkulácie na procesy k procesnému riadeniu.
 • Optimalizácia produktového a zákazníckeho portfólia.
 • Procesné riadenie a motivácia.
 • Balanced Scorecard  - interné procesy a Activity Based costing.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:

 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám