Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaKonsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/
odrazkaIFRS

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Poslucháči kurze získajú znalosti z Medzinárodných útovných štandardov a výkazníctva, ktoré sa týka konsolidácie spoločností. Na praktických príkladoch si precvičia a ujasnia úplnú a pomerovú metódu konsolidácie, výpočet goodwillu, ekvivalenčnú metódu a vykazovanie investícií,  vylučovanie vzájomných transakcií, zostavenie konsolidovaného výkazu peňažných tokov a spôsob prepočtu účtovných závierok v cudzích menách. Počas prednášky bude lektorka používať i anglické termíny a vysvetľovať dopad konsolidačných položiek na finančnú analýzu. Ako študijné materiály poslucháči dostanú stručné výpisky najdôležitejších bodov týkajúcich sa konsolidácie a sadu príkladov, ktoré sa budú riešiť počas výučby.

 


Cieľová skupina:
Prednáška je určená tým, ktorí potrebujú zostavovať, overovať alebo analyzovať konsolidované finančné výkazy z pohľadu IAS/IFRS.

 


Obsah / program prednášky  


 1. Základná terminológia, štandardy týkajúce sa konsolidácie (IFRS 3, IAS 27, IAS 28, IAS 31)
 2. definícia konsolidačného celku
 3. konsolidačné pravidlá, techniky konsolidácií, goodwill
 4. očakávané zmeny v podnikových kombináciách a konsolidáciách podľa IAS/IFRS
 5. Ekvivalenčná metóda: IAS 28 - Vykazovanie investícií v pridružených podnikoch - príklady na vykazovanie investícií ekvivalenčnou metódou (nákupy, predaje, podiely, nadväznosť na predchádzajúce obdobie)
 6. úplná metóda konsolidácie: IAS 27 - Konsolidovaná účtovná závierka a samostatná účtovná závierka investujúceho podniku - príklady na konsolidáciu úplnou metódou (nákupy, predaje, podiely, nadväznosť na predchádzajúce obdobie)
 7. pomerová metóda: IAS 31 - Vykazovanie účasti v spoločných podnikoch - príklad na pomerovú metódu konsolidácie
 8. vylučovanie vzájomných transakcií, nadväznosť na predchádzjúce obdobie, príklady
 9. konsolidovaný výkaz peňažných tokov podľa IAS 7
 10. vplyv kurzových rozdielov podľa IAS 21 - Zmeny výmenných kurzov cuzích mien • odložená daň
 11. diskusia.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám