Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel pre personalistov

Termín: podľa dohodou

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


   


Cieľ vzdelávania:
Kurz Vás oboznámi s danou problematikou a zároveň Vám prakticky pomôže osvojiť si poznatky a zručnosti, potrebné pre prácu s Excelom v tejto oblasti. Možnosti využitia Excelu v personalistike, tak ako aj v iných oblastiach sú značné, preto aj cieľ a obsah kurzu je formovaný tak, aby ste získali čo najlepší prehľad pre jeho využitie v tejto oblasti.

Kurz prebieha formou výučby a riešenia prípadových štúdií na počítačoch a vyžaduje znalosť základných funkcií Excelu.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, personalistom, ekonómom,  marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií, ktorí pracujú s ľuďmi.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Pracovná plocha v Exceli a príkazy vhodné pre oblasť personálneho riadenia a prácu s ľuďmi.

 • Jednorozmerná analýza dát: jednoduché makrá, triedenie dát, reporting.

 • Viacrozmerná analýza dát: import súborov, názvy oblastí a buniek, kontingenčné tabuľky.

 • Jednoduchý a rozšírený filter, filter a práca s makrami. Využívanie filtrovania dát v praxi.

 • Základy automatizovaného spracovania dát: štruktúrované aplikácie, vyhľadávacie funkcie, aritmetické funkcie.

 • Tvorba formulárov, ovládacie prvky, manažérsky reporting.

 • Zostavenie dotazníkov a ich vyhodnocovanie.

 • Kontingenčné tabuľky v práci s ľuďmi.
 • Grafické interpretácie výsledkov. Tipy a triky na ich zostavenie.

 • Tlač dokumentov.

 • Datový sklad a vyhľadávanie informácií v dátovom sklade – funkcie vyhľadať, nepriamy odkaz, rozšírený filter, kontingenčné tabuľky.

 • Výstavba vlastných aplikácií aplikácií – založenie dátového skladu, číselníkov, návrh a realizácia výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.
 • CD s aplikačnými programami k problematike.


   


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám