Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS pre začiatočníkov
odrazkaPríklady a postupy účtovania

Termín:

 

Lektor:

 
 
 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Prednáška má poskytnúť praktické riešenia bežných účtovných prípadov. 

 


Cieľová skupina:
Prednáška je v prvom rade určená účtovníkom a tým, ktorí len začínajú s IFRS (Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva).

 


Obsah / program prednášky:  


Na rozdiel od slovenskej úpravy, IFRS nedefinuje žiadnu účtovnú osnovu, neupravuje žiadne postupy účtovania ani nepredpisuje žiadny štandardný obsah účtovnej závierky. Preto účtovníci zvyknutí na slovenské predpisy často majú pocit, že k IFRS chýba návod.

Toto školenie, počas jedného dňa, preberie všetky najbežnejšie účtovné prípady a pomocou príkladov (čerpaných zo skutočnej praxe) priblíži účastníkom postupy účtovania podľa IFRS.

Upozornenie: Pretože postavenie prevodového mostíka medzi slovenskou účtovnou úpravou a IFRS nie je konzistentná ani s požiadavkami IFRS (predovšetkým IAS 8.7-12), ani s celoeurópskou platnou legislatívnou úpravou (predovšetkým EC 1606/2002), toto školenie sa zameriava na účtovné postupy podľa IFRS, nie na prevod slovenskej závierky na IFRS.

Vedľa veľkých nadnárodných spoločností, IFRS tiež často aplikujú menšie národné firmy. Tieto firmy, pretože nie sú kótované na žiadnej zahraničnej burze, nemusia sa zaoberať medzinárodnými aspektmi tohto systému, ale môžu si zvoliť omnoho jednoduchšie postupy, ktoré im umožňuje vlastná, národná úprava.

Súčasť ceny za školenie je i publikácia „Postupy účtovania podľa IFRS“ ktorá, vedľa postupov, obsahuje tiež vzorovú účtovnú osnovu a príklady finančných výkazov.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 180,- € vrátane 19% DPH ( 150,- € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 19% DPH ( 4.518,90 Sk bez DPH )  
       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám