Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaIFRS V PRÍKLADOCH - prípadové štúdie
odrazkana aplikáciu IFRS v podnikovej praxi podľa odrazkaodrazkaštudijných materiálov IASB - 1.časť.

Termín:

 

Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Veľká Británia, Lektorka pracovala v roku 2011 v Nadácii IFRS (IFRS Foundation) v Londýne ako Academic Felow v rámci IFRSF Education Initiative.

 

Miesto konania:Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i 9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
V roku 2010 začala IASB v Londýne postupne vydávať rozsiahly študijný materiál (cca 2 500 strán), ktorý je zameraný na zostavovanie a  zverejňovanie účtovnej závierky malých a stredných podnikov. I keď sa materiál týka malých a stredných podnikov, jedná sa o prvý študijný materiál, ktorý bol vytvorený priamo IASB, a veľká väčšina situácií v ňom obsiahnutých sa týka aplikácie IFRS ako v malých, tak vo veľkých podnikoch. Cieľom kurzu je precvičenie požiadaviek tých oblastí IFRS, ktoré sa v slovenskej podnikovej praxi vyskytujú najčastejšie. Kurz bude prednášaný podľa zmienených materiálov IASB, bude však zameraný na tzv. „plné“ IFRS. Niektoré príklady budú prezentované v nezmenenej podobe tak, ako sú obsiahnuté v študijnom materiály IASB (pretože požadavky IFRS pre malé a stredné podniky sú zhodné s požiadavkami „plných“ IFRS); iné boli nutné lektorkou prepracovať na podmienky „plných“ IFRS.

 


Cieľová skupina:
Absolventi základných kurzov IFRS. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov v oblasti IFRS.

 


Obsah / program prednášky:  


Zostavenie účtovných výkazov a prílohy podľa IFRS • Vykazovanie výnosov podľa IFRS • Vykazovanie dlhodobého majetku •  Retrospektívny prístup v IFRS • Najčastejšie chyby pri aplikácii IFRS v slovenskom prostredí.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 372,- € vrátane 20% DPH ( 310,- € bez DPH )  


Cena: 11.206,87 Sk vrátane 20% DPH ( 9.339,06 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám