Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaAko implementovať IAS / IFRS v podnikovej
odrazkapraxi

Termín:na dotaz

 

Lektor: s dlhoročnými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania:podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
V priebehu kurzu sa poslucháči zoznámia s medzinárodnými štandardami účtovného výkazníctva a hlavnými rozdielmi medzi slovenskými predpismi. Praktické príklady sú zamerané predovšetkým na dopady hlavných rozdielov výsledovky.

 


Cieľová skupina:
Prednáška je určená predovšetkým tým, ktorí majú účtovať v IFRS alebo zostavovať, overovať, či analyzovať finančné výkazy s pohľadu IFRS. organizácií

 


Obsah / program prednášky:  


 1. Prvé prijatie IAS/IFRS:

  1. Príklady typických rozdielov medzi slovenskou účtovnou legislatívou a IAS/IFRS.
  2. Voľby oceňovacích modelov.
  3. Terminológie IAS/IFRS.
  4. Daňové efekty prevodov.
  5. Princip retrospektivity.

 2. Reporting packages – vykazovanie pre zahraničné materské spoločnosti.

 3. Finančné nástroje (vrátane novelizovaných materiálov).

 4. Nové štandardy a interpretácia a navrhované novely existujúcich štandardov.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám