Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaPríklady a prípadové štúdie na aplikáciu
odrazkaIFRS v praxi

Termín: 10.8. - 11.8.2015

 

Lektor: Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Veľká Británia, Lektorka pracovala v roku 2011 v Nadácii IFRS (IFRS Foundation) v Londýne ako Academic Felow v rámci IFRSF Education Initiative.

 

Anglia Ruskin University, Chelmsford a Cambrige

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i 9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
V roku 2010 začala IASB v Londýne postupne vydávať rozsiahly študijný materiál (cca 2 000 strán), ktorý je zameraný na zostavovanie a zverejňovanie účtovnej závierky malých a stredných podnikov (IFRS for SMEs Training Materials). V roku 2011 sa lektorka kurzu osobne podieľala na vzniku tohto materiálu v rámci svojej pracovnej pozície na Academic Fellow v IFRS Foundation v Londýne. I keď sa materiál týka malých a stredných podnikov, jedná sa o prvý študijný materiál, ktorý bol vytvorený priamo Nadáciou IFRS v Londýne, a veľká väčšina situácií v ňom obsiahnutých sa týka aplikácie IFRS ako v malých, tak aj vo veľkých podnikoch. Cieľom kurzu je precvičenie požiadaviek tých oblastí IFRS, ktoré sa v slovenskej podnikovej praxi vyskytujú najčastejšie. Kurz bude prednášaný podľa zmienených materiálov IASB, bude však zameraný na tzv. „plné“ IFRS. Niektoré príklady budú prezentované v nezmenenej podobe tak, ako sú obsiahnuté v študijnom materiáli IASB (pretože požiadavky IFRS pre malé a stredne podniky sú zhodné s požiadavkami „plných“ IFRS); okrem iného bolo nutné lektorkou prepracovať na podmienky „plných“ IFRS.

 


Cieľová skupina:
Absolventi základných kurzov IFRS. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov v oblasti IFRS.

 


Obsah / program prednášky:  


Zostavenie účtovných výkazov a prílohy podľa IFRS • Vykazovanie výnosov podľa IFRS • Vykazovanie dlhodobého majetku (hmotné a nehmotné aktíva) • Leasingy - rozdiely oproti tzv. novým leasingom na Slovensku • Retrospektívny prístup v  IFRS • Najčastejšie chyby pri aplikácii IFRS v slovenskom prostredí.

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 10082015  


Cena: 510,- € vrátane 20% DPH ( 425,- € bez DPH )  


Cena:  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám