Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNákladový controlling
odrazka- kalkulácie a cenotvorba

Termín: 5.10.2018

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukázať fungovanie nákladového controllingu vo firme za účelom zlepšenia hospodárenia firmy a jeho prepojenie na kalkulácie a cenotvorbu. Určené je pre ekonómov, manažérov firmy, controllerov, marketingových pracovníkov, a pod.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Poznatky nákladového controllingu a ich využitie pri riadení ziskovosti.

  • Diferencovanie nákladových druhov.

  • Definovanie druhej roviny výkazníctva.

  • Tvorba  plánu výnosov a nákladov a rozpočtovanie stredísk.

  • Tvorba manažérskej výsledovky na báze krycích príspevkov KP I až KP VII.

  • Sledovanie a vyhodnocovanie  účtovných údajov pre potreby nákladového controllingu. Interpretácia výsledkov a riešenie problémov hospodárenia firmy.

  • Optimálny zisk a riziko.

  • Rizikové modely pre zisťovanie a riadenie efektívnosti hospodárenia.

  • Analýza výkonnosti firmy a jej vzťah k ziskovosti.
 


Študijný materiál:
 
Materiály spracované lektorom.


Variabilný symbol: 5102018  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám