Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel I
odrazkaDashboardy, grafy a makrá

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Seminár je zameraný na zdokonaľovanie zručností manažérov v práci s programom Excel. Seminár je orientovaný na podporu odborných vedomostí a  riešenie úloh riadenia pomocou tohto programového prostriedku. Aby manažér dosiahol úspech, mal by dokonale poznať aj prezentačné nástroje a primerane svojim vedomostiam aj interpretovať potrebné informácie. Seminár zahŕňa základné poznatky manažéra v práci s týmto produktom. Zvlášť je zameraný na prácu s prípravou dát formou databáz, tvorbu prezentačných tabuliek a dashboardov,  grafickú interpretáciu údajov a  efektívnu tvorbu dokumentov pomocou makier.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s programom Excel a využívajú ho v svojej praxi. Najmä ale manažérom, controllerom, ekonómom, finančníkom, marketingovým pracovníkom ako aj celému top a strednému manažmentu rôznych typov organizácií. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe alebo hodnotení projektov.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Excel tipy a triky. Čo využívať z Excelu pre prezentáciu a analýzu informácií a ako efektívne prezentovať výsledky.

 • Tvorba databáza a  číselníkov na báze controllingu. Spracovanie veľkého objemu dát.

 • Vytváranie tabuliek pomocou vzorcov a  prepojenie na vstupné databázy.

 • Efektívna tvorba formulárov a reportov.

 • Moderné formy grafov, ich tvorba a využívanie pri interpretácii údajov.

 • Spracovanie účtovných výkazov z databáz firiem a efektne hodnotenie firiem pomocou Excelu formou benchmarkingu.

 • Prevody výkazov rôznych foriem – výsledovky starých a nových účtovných období a ich transformácia na výkazy z roku 2017.
 • Základy práce s makrami a ich využitie pri tvorbe tabuliek a grafov.

 • Tvorba strategických máp a objektových formulárov.

 • Moderné dashboardy a ich tvorba pomocou programu Excel.
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál k problematike kurzu.


Prečo sa zúčastniť práve tohto seminára:
 


Seminár je jedinečný svojím obsahom, pretože sa zameriava priamo na využitie Excelu pri tvorbe controllingových a manažérskych systémov. Školiteľ tu odovzdáva svoje vyše 25 ročné skúsenosti práce s programom Excel a ukazuje ako ho môže efektívne využiť vo svojej práci každý manažér. Maximálny počet účastníkov je limitovaný počtom 7. Je nevyhnutné si priniesť vlastný notebook. Ako controller zbavíte sa závislosti na programátoroch a základných IS.

 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám