Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControlling v roku 2017
odrazkaa moderné controllingové analýzy

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controlléra - neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllérom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Základné princípy reportingu a moderné fungovanie controllingu.
 • Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.
 • Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.
 • Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.
 • Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.
 • Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.
 • Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.
 • Tvorba a implementácia controllingu do firmy. Prípadová štúdia.
 • Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom controllérom.
 • Moderné controllingové nástroje a postupy.
 


Študijný materiál:
 
 • Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol:  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám